Závěry z fóra mládeže v Plzni

Závěry a shrnutí z 1. Diecézního fóra mládeže v Plzni 11.2.2012

Situace v naší diecézi je velmi různorodá. Funguje zde mnoho živých a aktivních farností, společenství, center, hnutí a komunit, ovšem jsou i místa, kde je mládež zcela bezprizorní, ve své farnosti se nesetkává s žádnou oporou a nemá žádné společenství svých věřících vrstevníků. Problém je nejčastěji v malém počtu mladých (ve kterém nemá cenu něco organizovat) nebo v pasivním knězi, který s mládeží nijak nepracuje. Velkým problémem je nedostatek mladých kněží.

Mladí lidé jsou vděční zvláště za celodiecézní setkání, kde se mohou poznávat s novými lidmi a za osobní a individuální přístup otce biskupa Radkovského, který je pro ně velkou oporou. Mladí touží po společenství, dialogu, dobrodružství a zážitcích.

Požadavky, přání a návrhy ze strany mládeže:

–         více spolupracovat s ostatními diecézemi (nejen prostřednictvím duchovních akcí, ale i sportovních soutěží apod.)

–         uspořádat diecézní setkání s otcem biskupem i v zimě

–         vymyslet nějaké akce, kam bychom mohli zvát své nevěřící přátele, akce, které by byly určené zvláště pro hledající – například hudební festival

–         pořádat akce nejen v Plzni, ale na různých místech diecéze

–         uspořádat více nových akcí, i vícedenních nebo víkendových

–         pořádat více akcí pro „starší mladé“ (cca 25 let a výš), většina konaných akcí je pro mladší

–         rozšíření moderní hudby (např. kytarové skladby) do kostelů při mších

–         pořádání přednášek na aktuální témata, na která neumíme odpovídat svým nevěřícím přátelům (antikoncepce, homosexualita, okultismus, aj.), případně je pořádat přímo pro nevěřící

–         zařídit spolupráci mezi menšími farnostmi

–         více příležitostí poznat se s lidmi z jiných farností

–         oživení, některé části liturgie

–         snahou o proniknutí na školy, kde se dávno neučí náboženství, by mohlo být pořádání přednášek na témata o víře, která mladé zaujmou

–         zlepšit informovanost o akcích, jejich propagaci po diecézi

–         více akcí, kde se budeme moci vyjádřit, společně diskutovat

–         pořádání různých kurzů (nejen animátorský)

–         měly by se více využívat fary – otevřít je, aby tu byla možnost přespání, pořádání akcí…

–         stálo by za to dělat výjezdní návštěvy do ostatních společenství a povzbudit je, spolča by se mohla navzájem navštěvovat, nebo by se mohlo určit přímo jedno konkrétní, které by dojíždělo pravidelně

–         zájem o získání kontaktů jednotlivých společenství, aby bylo možné navázat mezi sebou spojení

–         mohla by se uspořádat přednáška nebo kurs „Jak mluvit s lidmi o okultismu?“ nebo obecněji “Jak mluvit s nevěřícími?”

–         chtěli bychom, aby církev více propagovala morální hodnoty, svoje postoje a stanoviska k současným problémům, aby to slyšeli i nevěřící

 

Pro DCM:

–         scházet se více i s jinými společenstvími

–         líbily by se nám nějaké psychologické a pedagogické semináře, výklad bible pro mladé, živá diskuze, setkání těch co hledají své povolání, základy didaktiky včetně praktických ukázek

–         zajištění provázanosti mezi farnostmi

–         mělo by definovat své poslání a náplň činnosti – Má být pouze koordinačním centrem pro diecézní akce? Má vytvářet vlastní akce? Poskytovat prostory? Poskytovat zázemí (metodické, duchovní, lidské) animátorům? Aktivně podporovat zapojení mladých lidí v celé diecézi (zvláště tam, kde je jich málo a mají málo možností)? Proč má tak velké prostory, kde se skoro nic neděje?

–         mělo by se pokusit sepsat, nebo někoho pověřit sepsáním metodiky pro fungování spolč. Vytvoření takové metodiky nebo soupisu nápadů by byla skvělá pomoc a podpora třeba pro nově vznikající spolča.

–         chtělo by více dbát na to, aby se nekryly akce farností a DCM

 

Pro otce biskupa:

–         koncepční práce s kněžími, supervize (na jedné straně je zřejmá přetíženost ochotných kněží, na straně druhé jiným stačí odsloužit mše)

–         větší podíl laiků na řízení farností, co nejvíce je zapojit, aby měli kněží více času na lidi

–         dát laikům více pravomocí

–         pastorační oddělení: Jaká je jeho úloha? Je v něm zapojeno opravdu dostatečné množství kvalifikovaných osob? Nejen kněží, ale i laiků (možná hlavně laiků), kteří mají zkušenost s vedením druhých a snaží se jim i porozumět? (děti, mládež, i dospělí). Pastorace, starost a péče o lidi, je nejdůležitější oblast života církve, je jí věnováno dostatek pozornosti? Více než třeba ekonomice?

–         vadí nám časté střídání farářů ve farnostech

Příspěvek byl publikován v rubrice Bulletin. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář