Brána

logo2016_modré

 • IČO: 66360579
 • č. účtu: 1023001254/5500

Brána, z. s. je společenstvím dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zájem na morálním, duchovním, kulturním, komunikačním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže v duchu křesťanských principů. Sdružení působí především na území České republiky, zejména v plzeňské diecézi. Zásady existence sdružení plně korespondují s principy křesťanské morálky a vycházejí z Úmluvy o právech dítěte.

stanovy_Brana-z-s

Brana_vyrocni-zprava2016-mala

Čím se zabýváme:

 • výchova a formace vedoucích dobrovolně pracujících s mládeží
 • zajišťování materiální pomoci, dotací a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží
 • pořádání akcí se zaměřením na aktivní využití volného času
 • podpora výchovy dětí a mládeže především v oblasti duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, křesťanské morálky, sociálního cítění a zapojování se do společnosti
 • navazování kontaktů v zahraničí, spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a pomoc
 • podpora přátelského soužití různých etnik na území ČR a rozvíjení dobrých vztahů s příslušníky ostatních národů, zejména s ohledem na začlenění ČR do EU

Statutární orgány
předseda: Mgr. Ing. Pavel Fořt
místopředseda: P. ThLic. Krzysztof Dędek

Podporují nás:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (podpora činnosti)
 • Magistrát města Plzně (Pouť do Regensburgu, Křížová cesta ulicemi Plzně)
 • Ministerstvo kultury ČR

MSMT_logotyp_text_czlogo_plzen2015_ehmkbar.ces.poz

Občanské sdružení Brána je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží pro období 2012-2015.

Pokud byste se chtěli stát členy nebo nás nějakým jiným způsobem podpořit, dozvědět se o činnosti více, kontaktujte nás na této adrese:

Brána, z. s.
Františkánská 11 mapa
301 00 Plzeň
tel./fax.: 377 381 757
skype: dcmplzen
mail: dcmplzen(a)volny(tecka)cz

(a) = @ – kvůli SPAMu:-)

Napsat komentář