O Bráně

logo2016_modré

  • IČ: 66360579
  • č. účtu: 1023001254/5500

Veškeré akce pořádané Bránou, z. s. je možné si prohlédnout v záložce „Akce“ a na sociálních sítích  (facebook: DCM Plzeň, instagram: dcm_plzen)

Brána, z. s. je společenstvím dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zájem na morálním, duchovním, kulturním, komunikačním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže v duchu křesťanských principů. Sdružení působí především na území České republiky, zejména v plzeňské diecézi. Zásady existence sdružení plně korespondují s principy křesťanské morálky a vycházejí z Úmluvy o právech dítěte.

stanovy_Brana-z-s

Čím se zabýváme:

  • výchova a formace vedoucích dobrovolně pracujících s mládeží
  • zajišťování materiální pomoci, dotací a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží
  • pořádání akcí se zaměřením na aktivní využití volného času
  • podpora výchovy dětí a mládeže především v oblasti duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, křesťanské morálky, sociálního cítění a zapojování se do společnosti
  • navazování kontaktů v zahraničí, spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a pomoc
  • podpora přátelského soužití různých etnik na území ČR a rozvíjení dobrých vztahů s příslušníky ostatních národů, zejména s ohledem na začlenění ČR do EU

Statutární orgány
předsednictvo: Mgr. Ing. Pavel Fořt

Podporují nás:

  • Magistrát města Plzně (Pouť do Regensburgu, Křížová cesta ulicemi Plzně)

logo_plzen2015_ehmk

Občanské sdružení Brána je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží pro období 2012-2015.

Pokud byste se chtěli stát členy nebo nás nějakým jiným způsobem podpořit, dozvědět se o činnosti více, kontaktujte nás na této adrese:

Brána, z. s.
Františkánská 11 mapa
301 00 Plzeň
tel.: 737 546 649

Ve spolupráci s DCM Plzeň
insta: dcm_plzen
fb: DCM Plzeň
e-mail: dcm@bip.cz

(zde naleznete také bližší informace a propagaci akcí Brány, z. s.)

Napsat komentář